Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                               Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega
          del plec de bases correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                          Disculpeu les molèsties                                                                                     Edicte

Edicte del 25-10-2018 pel qual es convoca concurs públic nacional per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya.

En data 25 d’octubre de 2018, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 30 de novembre de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 25 d’octubre de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino