Concursos
Concurs nacional per la realització d’una part dels treballs de jardineria de la parròquia d’Ordino

Edicte

Edicte del 14-1-2019 pel qual es convoca concurs nacional per la realització d’una part dels treballs de jardineria de la parròquia d’Ordino.


En data 14 de gener de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització d’una part dels treballs de jardineria de la parròquia d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 21 de febrer de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 14 de gener de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino