Concursos
Concurs nacional per al subministrament de dos vehicles tipus furgó per al departament de Manteniment i Serveis i un vehicle 4 x 4 per al departament de Medi Ambient

Edicte

Edicte del 14-1-2019 pel qual es convoca concurs nacional per al subministrament de dos vehicles tipus furgó per al departament de Manteniment i Serveis i un vehicle 4 x 4 per al departament de Medi Ambient.


En data 14 de gener de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament de dos vehicles tipus furgó per al departament de Manteniment i Serveis i un vehicle 4 x 4 per al departament de Medi Ambient.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 21 de febrer de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 14 de gener de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino