Concursos
Concurs nacional per a la reforma i ampliació del Centre esportiu d’Ordino (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                               Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega
          del plec de bases correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                          Disculpeu les molèsties

                                                                                        Edicte

Edicte del 31-1-2019 pel qual es convoca concurs nacional per a la reforma i ampliació del Centre esportiu d’Ordino.


En data 31 de gener de 2019, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per a la reforma i ampliació del Centre esportiu d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € o bé en suport informàtic a un preu de 200 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 de març de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 31 de gener de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino