Concursos
Concurs nacional per al subministrament de carpes, casetes, escenaris i materials escenogràfics i decoratius mitjançant arrendament

Edicte

Edicte del 5-3-2019 pel qual es convoca concurs nacional per al subministrament de carpes, casetes, escenaris i materials escenogràfics i decoratius mitjançant arrendament.


En data 5 de març de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament de carpes, casetes, escenaris i materials escenogràfics i decoratius mitjançant arrendament amb la prestació del Comú d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 12 d’abril de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 5 de març de 2019Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino