Concursos
Concurs nacional d’idees per la realització d’un bosc artístic

                                                                      Edicte i Correcció d'errata

En data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs d’idees per la realització d’un bosc artístic.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 5 d’abril de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura del sobre A s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores. (VEURE CORRECCIÓ D'ERRATA ANNEXA)
L’obertura del sobre B s’efectuarà el dia 15 d’abril a les 12.15 hores

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Ordino, 31 de gener de 2019

***************************************************************************************************************************************************

                                                           Correcció d’errata – Edicte convocatòria concurs


Vist l’edicte de convocatòria del concurs d’idees per la realització d’un bosc artístic, publicat al BOPA número 11 de data 6 de febrer de 2019, hi ha una errata en les dates d’obertura de plecs:


ON DIU
....
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 5 d’abril de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura del sobre A s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
L’obertura del sobre B s’efectuarà el dia 15 d’abril a les 12.15 hores


HA DE DIR
....
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 5 d’abril de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura del sobre B s’efectuarà el dia 15 d’abril a les 12.15 horesOrdino, 6 de febrer de 2019J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino