Concursos
Concurs nacional per al subministrament, muntatge i col·locació de tancats per als contenidors d’escombraries de la parròquia d’Ordino
Edicte

Edicte del 4-2-2019 pel qual es convoca concurs nacional per al subministrament, muntatge i col·locació de tancats per als contenidors d’escombraries de la parròquia d’Ordino.


En data 4 de febrer de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament, muntatge i col·locació de tancats per als contenidors d’escombraries de la parròquia d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 18 de març de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura de plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 4 de febrer de 2019J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino