Concursos
Concurs nacional per la realització dels treballs d’estabilització de la carretera de Sorteny (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                                          Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega
                               del plec de bases correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                                    Disculpeu les molèsties


                                                                                                                     Edicte

Edicte del 5-3-2019 pel qual es convoca concurs nacional per la realització dels treballs d’estabilització de la carretera de Sorteny.


En data 5 de març de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització dels treballs d’estabilització de la carretera de Sorteny.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 12 d’abril de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.45 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 5 de març de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino