Concursos
Concurs públic nacional per a l’adjudicació del servei de lliurament de notificacions a domicili o qualsevol tipus de correspondència del Comú d’Ordino

                                                                                                Edicte

Edicte de l’1-7-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per a l’adjudicació del servei de lliurament de notificacions a domicili o qualsevol tipus de correspondència del Comú d’Ordino.


En data 1 de juliol de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per a l’adjudicació del servei de lliurament de notificacions a domicili o qualsevol tipus de correspondència del Comú d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 d’agost de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.


Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 1 de juliol de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino