Concursos
Concurs públic amb caràcter d’urgència per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulació

                                                                                       Edicte

Edicte del 28-10-2019 pel qual es declara desert el concurs públic amb caràcter d’urgència per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulació i es torna a convocar amb caràcter d’urgència.


Per acord de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2019 es declara desert el concurs públic nacional amb caràcter d’urgència, per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulació, convocat per edicte de data 30 de setembre de 2019, publicat al BOPA núm. 85 de data 9 d’octubre de 2019 i; es torna a convocar amb caràcter d’urgència.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 21 de novembre de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 28 d’octubre de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino