Concursos
Concurs públic nacional per al subministrament de dos vehicles tipus escombradora per al departament de Serveis Públics

                                                                                 Edicte


Edicte del 4-6-2020 pel qual es convoca concurs públic per al subministrament de dos vehicles tipus escombradora per al departament de Serveis Públics.


En data 25 de maig de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per al subministrament de dos vehicles tipus escombradora per al departament de Serveis Públics.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.


Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 10 de juliol de 2020 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 4 de juny de 2020J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino