Concursos
Concurs públic nacional per a la realització dels treballs de rehabilitació d’un aparcament a la Clota Verda (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                              Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                  correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                              Disculpeu les molèsties
                                                                                                                                                                        

 

Edicte

 

Edicte del 15-6-2020 pel qual es convoca concurs públic per a la realització dels treballs de rehabilitació d’un aparcament a la Clota Verda.

 

 

En data 15 de juny de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per a la realització dels treballs de rehabilitació d’un aparcament a la Clota Verda.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 27 de juliol de 2020 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 15 de juny de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino