Concursos
Concurs d’idees nacional per l’elaboració i implantació d’un rètol informatiu a l’entrada d’Ordino indicant “Reserva de la Biosfera”

 
 
                                                                                 Edicte
 
Edicte del 14-12-2020 pel qual es convoca concurs d’idees per l’elaboració i implantació d’un rètol informatiu a l’entrada d’Ordino indicant “Reserva de la Biosfera”.
 
 
En data 26 de novembre de 2020, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs d’idees per l’elaboració i implantació d’un rètol informatiu a l’entrada d’Ordino indicant “Reserva de la Biosfera”.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €.
També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 25 de gener de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura del sobre B s’efectuarà el dia 10 de febrer de 2021 a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 14 de desembre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino