Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs de captació d’aigua a la zona de la serrera i canalització de transport fins a l’aparcament de Sorteny (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                      Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                         correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
                El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 a 16h, demaneu cita prèvia
                            al telèfon 878100 o tramits@ordino.ad(indicant dia i hora que sol·liciteu)

 
                                                                     Disculpeu les molèsties
 

        
                                                                                  Edicte
 
Edicte del 15-3-2021 pel qual es convoca concurs públic per la realització dels treballs de captació d’aigua a la zona de la serrera i canalització de transport fins a l’aparcament de Sorteny.
 
 
En data 23 de febrer de 2021, la Comissió Gestora de la Mancomunitat de Serveis, va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la realització dels treballs de captació d’aigua a la zona de la serrera i canalització de transport fins a l’aparcament de Sorteny.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € o bé en suport informàtic a un preu de 200 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 26 d’abril de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 15 de març de 2021
 
 

 
 
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis
 de la parròquia d’Ordino
 

Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino