Concursos
Concurs públic nacional per la prestació del servei de neteja dels vidres i altres elements de les façanes dels edificis i equipaments del Comú d’Ordino

 
                                                                                                                     Edicte
 
Edicte del 29-3-2021 pel qual es convoca concurs públic per la prestació del servei de neteja dels vidres i altres elements de les façanes dels edificis i equipaments del Comú d’Ordino.
 
 
En data 29 de març de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la prestació del servei de neteja dels vidres i altres elements de les façanes dels edificis i equipaments del Comú d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 6 de maig  de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 29 de març de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Choy Guiu
Cònsol menor
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino