Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, dels sectors d’escalada, de les vies ferrades i dels barrancs d’Ordino

 
                                                                                          Edicte
 
Edicte de l’1-3-2021 pel qual es convoca concurs públic per la realització dels treballs tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, dels sectors d’escalada, de les vies ferrades i dels barrancs d’Ordino.
 
 
En data 1 de març de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la realització dels treballs tècnics de revisió i manteniment del rocòdrom, dels sectors d’escalada, de les vies ferrades i dels barrancs d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 12 d’abril de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 1 de març de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino