Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels serveis de desratització a la parròquia d’Ordino

 
 
                                                                               
                                                                            Edicte

 
Edicte del 8-3-2021 pel qual es convoca concurs públic per la realització dels serveis de desratització a la parròquia d’Ordino.
 
 
En data 8 de març de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la realització dels serveis de desratització a la parròquia d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 d’abril de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 8 de març de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino