Concursos
concurs públic, per la contractació d’una empresa per la realització dels treballs de creació, disseny i implementació de la pàgina web del departament de Turisme del Comú d’Ordino

 
                                                                                                 Edicte
 
Edicte del 16-8-2021 pel qual es convoca concurs públic, per la contractació d’una empresa per la realització dels treballs de creació, disseny i implementació de la pàgina web del departament de Turisme del Comú d’Ordino.
 
En data 16 d’agost de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la contractació d’una empresa pels treballs de creació, disseny i implementació de la pàgina web del departament de Turisme del Comú d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 28 de setembre de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 16 d’agost de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino