Concursos
concurs públic, pel subministrament de productes químics per a les piscines i zones de relax del Centre Esportiu d’Ordino

 
                                                                                             Edicte
 
Edicte del 16-8-2021 pel qual es convoca concurs públic, pel subministrament de productes químics per a les piscines i zones de relax del Centre Esportiu d’Ordino.
 
En data 16 d’agost de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, pel subministrament de productes químics per a les piscines i zones de relax del Centre Esportiu d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 28 de setembre de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 16 d’agost de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino