Concursos
Concurs públic internacional, pel subministrament de combustible (estelles) al Centre Esportiu d’Ordino (CEO).

 

Edicte

 

Edicte del 25-7-2022 pel qual es convoca concurs públic internacional, pel subministrament de combustible (estelles) al Centre Esportiu d’Ordino (CEO).

 

En data 25 de juliol del 2022, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic internacional pel subministrament de combustible (estelles) al Centre Esportiu d’Ordino (CEO).

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,75 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,75 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 20 de setembre del 2022 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 25 de juliol del 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

Cost : 15,75 €

© Tràmits - Comú d'Ordino