Concursos
Concurs nacional públic, per a la realització dels treballs de canalització de les aigües de la Font d’Encodina a la parròquia d’Ordino

 

Edicte

 

Edicte del 25-7-2022 pel qual es convoca concurs públic, per a la realització dels treballs de canalització de les aigües de la Font d’Encodina a la parròquia d’Ordino.

 

En data 25 de juliol del 2022, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per a la realització dels treballs de canalització de les aigües de la Font d’Encodina a la parròquia d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,75 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,75 €.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 de setembre del 2022 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 25 de juliol del 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

Cost : 15,75 €

© Tràmits - Comú d'Ordino