Concursos
Concurs públic nacional, per l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per la treta de neu.

Edicte

 

Edicte del 19-9-2022 pel qual es convoca concurs públic, per l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per la treta de neu.

 

En data 19 de setembre de 2022, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per l’arrendament operatiu d’un vehicle amb accessoris per la treta de neu.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,75 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,75 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 27 d’octubre de 2022 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 19 de setembre de 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

Cost : 15,75 €

© Tràmits - Comú d'Ordino