Concursos
Concurs públic nacional per al subministrament de làmpades per als aparells d'ultraviolats
Edicte

Edicte del 9-5-2017 pel qual es convoca concurs públic per al subministrament de làmpades per als aparells d'ultraviolats.

En data 9 de maig de 2017, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per al subministrament de làmpades per als aparells d'ultraviolats.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació corresponent al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic, previ pagament de 6,20 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 23 de juny de 2017 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 9 de maig de 2017
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 6,20 €

© Tràmits - Comú d'Ordino