Concursos
Concurs públic nacional per la concessió i l'explotació de les instal•lacions i activitats d’aventura al Bosc de Segudet

Edicte

Edicte del 29-5-2017 pel qual es convoca concurs públic per la concessió i l'explotació de les instal•lacions i activitats d’aventura al Bosc de Segudet.


En data 29 de maig de 2017, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i les condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la concessió i l'explotació de les instal•lacions i activitats d’aventura al Bosc de Segudet.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació corresponent al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic, previ pagament de 6,20 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 10 de juliol de 2017 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 29 de maig de 2017
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 6,20 €

© Tràmits - Comú d'Ordino