Concursos
Segona convocatòria del concurs públic nacional per a la realització dels treballs de reparació del pont d'Ansalonga (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                              

                        Degut a problemes tècnics
no es possible realitzar la descarrega del plec de bases correctament,
                                                      si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                          Disculpeu les molèsties

 
Edicte

Edicte del 18-9-2017 pel qual publica la segona convocatòria del concurs públic per a la realització dels treballs de reparació del pont d'Ansalonga.

En data 18 de setembre de 2017, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la segona convocatòria del concurs públic per a la realització dels treballs de reparació del pont d'Ansalonga.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació corresponent al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic, previ pagament de 72 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 26 d'octubre de 2017 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 18 de setembre de 2017
Gemma Riba Casal
Cònsol menor

Cost : 72,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino