Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs d'impermeabilització de dos dipòsits d'aigua (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                   No es possible realitzar la descarrega del plec de bases per aquesta web,
                           si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                         Disculpeu les molèsties


                                                                           Edicte

Edicte del 20-3-2018 pel qual es convoca concurs públic, per la realització dels treballs d'impermeabilització de dos dipòsits d'aigua.

En data 6 de març de 2018, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la realització dels treballs d'impermeabilització de dos dipòsits d'aigua.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 20 de març de 2018
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino