Concursos
Concurs nacional per la contractació d'una empresa per realitzar la neteja dels vidres de l'escola bressol la Baldufa

Edicte

Edicte del 26-3-2018 pel qual es convoca concurs nacional per la contractació d'una empresa per realitzar la neteja dels vidres de l'escola bressol la Baldufa.


En data 26 de març de 2018, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la contractació d'una empresa per realitzar la neteja dels vidres de l'escola bressol la Baldufa.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 26 de març de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino