Concursos
Concurs nacional per al subministrament de cartells d'obra


Edicte

Edicte del 26-3-2018 pel qual es convoca concurs nacional per al subministrament de cartells d'obra.


En data 26 de març de 2018, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament de cartells d'obra.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.45 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 26 de març de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino