Concursos
Concurs nacional per la realització dels treballs de subministrament, muntatge i col•locació de marquesines a les parades d'autobús de la parròquia d'Ordino

                                                                           Edicte

Edicte del 29-3-2018 pel qual es convoca concurs nacional per la realització dels treballs de subministrament, muntatge i col•locació de marquesines a les parades d'autobús de la parròquia d'Ordino.


En data 29 de març de 2018, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització dels treballs de subministrament, muntatge i col•locació de marquesines a les parades d'autobús de la parròquia d'Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 11 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 29 de març de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino