Concursos
Concurs nacional per la realització dels treballs de reparació del pont del Vilar                                                                                                       Edicte

Edicte del 4-4-2018 pel qual es convoca concurs nacional per la realització dels treballs de reparació del pont del Vilar.


En data 4 d'abril de 2018, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització dels treballs de reparació del pont del Vilar.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 11 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 4 d'abril de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino