Concursos
Concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per al subministrament i instal•lació d’un sistema de vàlvules reductores i mantenidoresEdicte

Edicte de l’11-4-2018 pel qual es convoca concurs públic, amb caràcter d’urgència, per al subministrament i instal•lació d’un sistema de vàlvules reductores i mantenidores.


En data 11 d’abril de 2018, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, amb caràcter d’urgència, per al subministrament i instal•lació d’un sistema de vàlvules reductores i mantenidores.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.


Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 17 de maig de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 11 d’abril de 2018
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino