Concursos
Concurs nacional per al subministrament d’un vehicle camió grua tot terreny per al departament de Serveis Públics


Edicte

Edicte del 26-4-2018 pel qual es convoca concurs nacional per al subministrament d’un vehicle camió grua tot terreny per al departament de Serveis Públics.


En data 26 d'abril de 2018, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament d’un vehicle camió grua tot terreny per al departament de Serveis Públics.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 1 de juny de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 26 d'abril de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino