Concursos
Concurs nacional per a la contractació d’una empresa per realitzar el projecte formatiu “Comú x Ordino”

Edicte

Edicte del 30-4-2018 pel qual es convoca concurs nacional per a la contractació d’una empresa per realitzar el projecte formatiu “Comú x Ordino”.


En data 30 d'abril de 2018, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per a la contractació d’una empresa per realitzar el projecte formatiu “Comú x Ordino”.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 de juny de 2018 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 30 d'abril de 2018
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino