Tràmits - Ciutadans
T3-320 - Sol·licitud de servei d'atenció domiciliària

EXPLICATIU SOL·LICITUD DE SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

 

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar el Servei d’atenció domiciliària (SAD).
 
QUI HO POT FER ?
Podran ser beneficiaris els residents a la parròquia que acreditin limitacions d’autonomia i de capacitats pròpies, que siguin majors de 65 anys i/o jubilats o que siguin titulars d’una pensió d’invalidesa, segons el que estableix al respecte l’Ordinació del Servei d’atenció domiciliària del Comú d'Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment o mitjançant la responsable del SAD, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària, el Departament corresponent valorarà la sol·licitud i posteriorment la Comissió de Benestar resoldrà la demanda.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino o directament amb l’assistenta social.
 
HORARIS I TELÈFONS
Telèfon del SAD: 878139 / 337795 (Begoña).
Horari d’atenció públic: de 8h a 15.30h.
Horari de prestació de serveis: de 9h a 18h.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’Ordinació de preus públics vigent a la parròquia:
 

 

Servei
Preu per hora
Persona + 65 anys
8 €
Persones amb discapacitat
8 €
Persones segons informe
8 €

 

 
 
 
 
 
 
Segons el que estableix l’Ordinació del SAD d’Ordino, la Comissió Tècnica de Benestar Social valorarà si la demanda pot acollir-se a la via específica (gratuïtat del servei).

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino