Tràmits - Finances
T3-328 - Declaració dels rendiments arrendatarisDESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per declarar davant el Comú d'Ordino els imports rebuts en concepte de rendiments arrendataris d’immobles de la parròquia.

QUI HO POT FER ?
El propietari de l’immoble o el seu representant.

COM ES FA?
Presencialment, la declaració s’ha de presentar abans del 31 de gener de l’any següent al que es declara, la documentació serà tramesa al Departament de Finances que emetrà el rebut corresponent per la seva domiciliació.

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.

A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino