Tràmits -
C25 - Autorització de transmissió del full de cotització mensual del comú

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per autoritzar la transmissió al Comú d’Ordino del full de cotització mensual dels assalariats d’un patró domèstic, amb 1 i/o 2 empleats que no disposi d’accés als serveis al portal web de la CASS.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol patró domèstic.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà cada mes a emetre el full de cotització, que serà lliurat a principis de cada mes pel servei de Tràmits del Comú.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.
Les dades són tractades de forma confidencial i trameses en sobres tancats.
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino