Tràmits -
C26 - Revocació de transmissió del full de cotització mensual al comú

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per revocar l’autorització per la transmissió al Comú d’Ordino del full de cotització mensual dels assalariats d’un patró domèstic.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol patró domèstic.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS deixarà de transmetre cada mes el full de cotització al Comú.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.
Les dades són tractades de forma confidencial i trameses en sobres tancats.

 

Tràmit gratuït.

 

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino