Tràmits - Obres i urbanisme
T3-341 - Sol·licitud de subvencions a la promoció de la millora del parc immobiliari

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció a la promoció de la millora del parc immobiliari.

QUI HO POT FER ?
Les persones físiques o jurídiques que acreditin haver estat beneficiaries del programa Renova de Govern.

COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària. Els serveis tècnics generaran els informes corresponents i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds estan supeditats a la durada del programa Renova de Govern.

OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tràmit gratuït

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino