Tràmits - Obres i urbanisme
T3-341 - Sol·licitud de subvencions a la promoció de la millora del parc immobiliari

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció a la promoció de la millora del parc immobiliari.

QUI HO POT FER ?
Les persones físiques o jurídiques que acreditin haver estat beneficiaries del programa Renova de Govern, a partir del 25/08/2016.

COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària. Els serveis tècnics generaran els informes corresponents i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds estan supeditats a la durada del programa Renova de Govern.

OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tràmit gratuït

Salutacions, Gabriel

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino