Tràmits - GOVERN
L1 T008 - Sol·licitud al registre d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic (EGHUT)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per inscriure, donar de baixa o modificar una empresa explotadora al Registre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT).

QUI HO POT FER ?
El titular de l’EGHUT o el seu representant legal.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol•licitud, el Ministeri de Turisme procedirà a resoldre la sol•licitud. Aquesta empresa comercialitzarà els diferents habitatges que els propietaris inscriguin al Registre d’habitatges d’ús turístic (HUT) i així ho indiquin.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino