Tràmits - Medi ambient
- Sol·licitud per al servei d'analítica per identificació de gossos per marcador SNP

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la bonificació prevista a l'ordinació tributària de la taxa per serveis a gossos de companyia i/o la bonificació prevista a l'ordinació de preus públics per la realització de les analítiques necessàries per a la identificació de gossos per genotipatge mitjançant un laboratori designat pel Comú.
 
QUI HO POT FER ?
Els propietaris dels gossos.
 
COM ES FA?
Presencialment, presentant el passaport de l'animal.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Gratuït

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino