Tràmits -
P1 T007 - Subvenció de l'habitatge de lloguer vinculat a un procés d'emancipació dels joves

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció del Govern d’Andorra de l'habitatge de lloguer vinculat a un procés d'emancipació dels joves.
 
QUI HO POT FER ?
Els joves entre 22 i 30 anys, que reuneixin els requisits establerts al Reglament de mesures econòmiques per la emancipació dels joves.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària, el Departament d’Habitatge de Govern estudiarà la sol·licitud i en un termini de dos mesos proposarà al Ministeri d'afers socials, habitatge i joventut la resolució escaient.

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino