Tràmits - Ciutadans
T3-160 - Sol·licitud o comunicació en relació a l'ordinació tributària

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per presentar una queixa referent a algun aspecte de l’Ordinació tributària.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona que pensi que no s’ha aplicat correctament l’Ordinació tributària i es senti perjudicat econòmicament.

 

COM ES FA?

Presencialment, la documentació es estudiada pel Departament de Finances que proposarà a la Junta de Govern la resolució.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino