Tràmits - GOVERN
I1 T001 - Sol·licitud de llicència de caça o pesca

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una llicència de pesca. 
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona que vulgui obtenir una llicència de pesca.
 
QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
  
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient  procedirà a fer la llicència.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino