Tràmits - Cultura/Escola Bressol
T3-314 - Sol·licitud d'inscripció a l'escola de música

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció a l’Escola de Música d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física que vulgui assistir a l’escola de música. La sol·licitud l’ha de signar la persona interessada, en el cas d’inscripcions de menors hauran de signar els pares o tutors. L'edat mínima per la inscripció és de 4 anys al moment de començar el curs.
 
COM ES FA?
Presencialment, la persona responsable de l’Escola de Música estudiarà la sol·licitud i la respondrà via telefònicament  la primera setmana de setembre.
El nivell dels cursos de llenguatge musical i de l’instrument el determinarà l’Escola de Música.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Consulteu el període d'inscripcions. Els cursos comencen al setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona. A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Els preus de l'escola de Música estan establerts a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino